زندگی آيا درون سايه هامان شکل ميگيرد

                       يا که ما خود سايه های سايه های خويشتن هستيم؟!....

/ 0 نظر / 10 بازدید