چپق خاطره را روشن کرد و چنين گفت پدر :

بوی جوی و علف و خوشه گندمزاران

لذتی بی پايان دارد در من

کوله بارم سفرم را بايد بربندم.

سفری در پيش است ، سفری تا دل ده . سفری تا به فراسوی افق های خيال

زادراه سفرم دانی چيست ؟!

شروه و عشق و پريشانی و يک جرعه نسيم.

خواهم ای دوست دلی وام کنم . دلی از طايفه منقرض اجدادم

عاطفه رخت سفر بسته زشهر دل من.

دل شهری شده ام را روزی ، ميفروشم ارزان

چه کسی ميخرد آنرا ؟!  چه کسی ؟؟!

ميفروشم ارزان

به کلامی از مهر ، به دو پاپاسی عشق......

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
m

سلام خيلی هر دفعه که اين شعر رو خوندم واقعا لذت بردم ... کوچولوی ناز ما چطوره ؟...