امروز ميخوام سه تا کار جديد نازنينم را بنويسم:

اول اينکه چند وقته مامانيش بهش ياد داده چطور از روی مبل بياد پايين و چقدم بامزه و با دقت اينکارو انجام ميده و جالب اينکه اولش نمی دونست از تخت ما هم همونطوری بايد بياد پايين که من بهش اينم ياد دادم.

دوم اينکه پنجشنبه شروع کردم بهش نون پنير چايی دادم . لقمه های خيلی خيلی کوچيک درست کردم واسش اونم گوشه دهنش اول خيسش ميکرد بعد قورت ميداد بعدش لقمه هاشو با چای خيس کردم خيلی خوشش اومد و حسابی نوش جون کرد.

سوم اينکه پنجشنبه نازنينم اولين شعرشو خوند. خاله سيما يه عروسک واسش هديه آورده که يه شعر ميخونه . پريروز ديدم قشنگ داره همونو ميخونه ( او بابا بابا با ماما ماما ايی ايی )

بعدشم اينکه دخترم امروز ده ماه و دو روزشه. 10.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
m

سلام ... نازنين گلت رو به جای من ببوس در ضمن خيلی دير به دير پست می گذاری . به سارينا هم سر بزن ... منتظر بقيه شيرين کاريهای دختر قشنگت هستيم.