روز مادرم اومد و نازنين هديه خودشو تو ساکش گذاشت که وقتی مامانيش خواست قوطی شيرشو برداره ، ببينه .

البته اگر نازنين يه خورده از شيطونيش کم کنه فکر کنم از هر هديه ای واسه مامانيش بهتر باشه . روزای پنجشنبه يا جمعه که تمام روز با هم هستيم من و علی ميفهميم مامانيش چی ميکشه از شيطونی اين نازنين ولی ازش که میپرسی ميگه نه شيطونی نمی کنه ، از باهوشيشه . اينم از محبتی که نسبت بهش داره.

ديروز تو خونه همش منو ميگرفت و بلند ميشد و دستشو ول ميکرد حدودآ ده ثانيه ای ميتونه خودشه نگه داره ، موقع غذا خوردن هم همش ميگه ( پوفه  ).

روز مادر به همه مادرای ديروز و امروز و فردا مبارک.

/ 1 نظر / 2 بازدید
خاله فرشته

اولا که روزت مبارک - دوما این نازنین یا بهتر بگم ، بابای نازنین واسه تو هیچی نخریده، پس کادویی مامانش چی - درسته که مامان بزرگ زحمت بیشتری میکشه ولی تو هم ناسلامتی مادری - من که تا حالا از بهنام کادوی روز زن نگرفتم چون میگه روز مادره نه زن - ولی این جور که معلومه ما مادر هم بشیم باز کادویی در کار نیست -