راستی اينقدر از اومدن گل شيده خوشحال شدم که يادم رفت بگم ديشب نازنين که حواسش به کارش بود و منم مشغول کار خودم ، يهو ديدم بلند شد و ايستاد ( اينکارو البته مدتی هست که انجام ميده ) کار جديدش اين بود که دو قدم بدون کمک برداشت البته مامانی گفته بود که چند روزيه اينکارو ميکنه ولی من تازه ديشب ديدم .

ضمنا دست دستی هم ميکنه و ديگه دوتا دندوناش کاملا معلوم شدن.07.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
يه دوست خوب

نازنينا ما به ناز تو جوانی داده ايم ديگر اکنون با جوانان ناز کن. با ما چرا؟ (;

pesare bad na pesare khoob

حالا که نازنين خانم ميتونه رو پای خودش وايسته اجازه بدين دوستاشم خودش انتخاب کنه شايد بخواد با يه پسر يا دختر بد دوست بشه. يه دوست خوب شعر قشنگی بود ولی بايد بگم که: ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شيوه رندان بلا کش باشد.

شيوا

سلام سلام ۱- خاله شيده مبارکه. خيلی از اين خبر خوشحال شديم. 2- نازنين جان، اولين قدمهاتون مبارک. بابايی که ظاهرا براتون دوچرخه نخريده، لااقل ازشون خواهش کن برات يکی از اين کفشهايی که وقتی راه ميری صدا ميکنه بخره :)