ديروز خونه مامانی يهو متوجه پنجمين دندون نازنين شدم. مامانی چندين بار گفته بود که دندونش داره در مياد ولی من فکر ميکردم دندون نيششه که ديگه يه کم مونده بزنه بيرون. ولی ديروز که خونه مامانيش دراز کشيده بود و بازی ميکرد يهو ديدم يه دندون آخر از بالا در اومده 07.gif (حالا نمی دونم آخر آخريه يا نه )

از يه طرف ذوق کردم خصوصا که نازنين کلا دندوناش دير دراومده و من با همسن و سالاش که مقايسه ميکردم ميديدم خيلی دندون کم داره 09.gif

از طرف ديگه باز خجالت کشيدم که چطور من تا حالا متوجه نشدم. مامانی گفت مگه بهت نگفته بودم ولی من همش فکر ميکردم دندون نيشش رو ميگه 08.gif

بجاش از ديشب تا صبح چندين بار بزور دهنش رو باز کردم که ببينم از شب تا صبح بازم دندون درآورده يا نه 09.gif

اينم يه عکس نسبتا جديد که به درخواست خاله فرشته ميذارم.

دخترم بجای اينکه رو ماشين سوار شه ، توش سوار ميشه و گاهی بی هوا ميره رو ماشينش می ايسته و تازه گاهی دستاشم ول ميکنه 11.gif

/ 5 نظر / 9 بازدید
فرشته

ببخشيد اين دختر شما واسه هر لباسش يه ماشين داره يا واسه هر ماشينش يه لباس.

ps

دندون نو مبارک. کوچول ما هم هنوز دندون در نياورده.... نکنه اون هم يه شبه دندون در بياره :)

maryam

salam fafari,omidvaram ke hamatoon khoob bashin, che kare khoobi mikoni ke axaye jadid az nazanin mizari inja, az ghole man beboosesh

Raha

salam azizam. avalan keh merci az akshaye khoshgel keh moratab meezari. dovaman inkeh omidvaram keh to ham dandoun dar avardaneh navato hatman bebeenee va keyf koni. meebousamet azizam

dorna

اخی چه مظلوم شده اينجا خيلی دوست داشتنی شده ماشالله