Lilypie 4th Birthday PicLilypie 4th Birthday Ticker
کيانا - نازنين بابا

نازنين بابا


کيانا

و این هم کیانا ، فرشته کوچولوی خاله مریمی عزیزم که با اومدنش یه دنیا شادی و عشق واسه مامان بابای مهربونش بهمراه آورده و اومده تا زیباترین بهار زندگیشون رو رقم بزنه و من رو تو این ماههای پایانی سال برای سومین بار به مقام خاله ای برسونه.

نازنین ، مامان فرناز و بابا علی بهمراه همه دوستان ،  تولد گل باغ زندگیتتون رو با یه بغل گل مریم و یه دنیا آرزوهای خوب بهتون تبریک میگیم.


فرناز